List SIM V120 Viettel Số Đẹp

Số Sim  Giá  Tình Trạng
Sim Bất Kì Đầu 03 180k Đã Lên sẵn gói tháng đầu
Sim Bất Kì Đầu 08 220k Đã Lên sẵn gói tháng đầu
Sim Bất Kì Đầu 09 250k Đã Lên sẵn gói tháng đầu
0984.420.923 300k Chưa Lên Gói
0972.285.401 300k Chưa Lên Gói
0985223508 300k Chưa Lên Gói
0985849923 300k Chưa Lên Gói
0962078538 350k Chưa Lên Gói
0965062736 300k Chưa Lên Gói
096.234.0025 350k Chưa Lên Gói
0985113208 350k Chưa Lên Gói
0969.216.503 350k Chưa Lên Gói
0963.169.803 350k Chưa Lên Gói
0982253373 350k Chưa Lên Gói
0968362208 350k Chưa Lên Gói
0988786313 350k Chưa Lên Gói
0967.46.7737 350k Chưa Lên Gói
Số Sim  Giá  Tình Trạng
Sim Bất Kì Đầu 03 180k Đã Lên sẵn gói tháng đầu
Sim Bất Kì Đầu 08 220k Đã Lên sẵn gói tháng đầu
Sim Bất Kì Đầu 09 250k Đã Lên sẵn gói tháng đầu
0984.420.923 300k Chưa Lên Gói
0972.285.401 300k Chưa Lên Gói
0985223508 300k Chưa Lên Gói
0985849923 300k Chưa Lên Gói
0962078538 350k Chưa Lên Gói
0965062736 300k Chưa Lên Gói
096.234.0025 350k Chưa Lên Gói
0985113208 350k Chưa Lên Gói
0969.216.503 350k Chưa Lên Gói
0963.169.803 350k Chưa Lên Gói
0982253373 350k Chưa Lên Gói
0968362208 350k Chưa Lên Gói
0988786313 350k Chưa Lên Gói
0967.46.7737 350k Chưa Lên Gói