Sim taxi hai

Sim Taxi 2, Có hàng vạn sim Sim Taxi 2 để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simv120.com
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0865 82 82 82 74,000,000 69,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
2 0347 91 91 91 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
3 0392 91 91 91 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
4 0392 90 90 90 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
5 0837 90 90 90 49,000,000 45,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
6 0869 20 20 20 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
7 0865 12 12 12 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
8 0394 85 85 85 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
9 0328.26.26.26 85,000,000 80,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
10 0397.26.26.26 54,000,000 50,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
11 0911.26.26.26 363,000,000 356,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
12 0396.26.26.26 103,000,000 97,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
13 0915.23.23.23 180,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
14 0986838383 427,000,000 420,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
15 0943383838 217,000,000 210,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
16 0983919191 229,000,000 222,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
17 0912848484 130,000,000 123,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
18 0973.96.96.96 337,000,000 330,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
19 07.67.65.65.65 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
20 0349.57.57.57 43,000,000 40,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
21 0767.28.28.28 85,000,000 80,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
22 0708.76.76.76 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
23 0764.43.43.43 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
24 0702.96.96.96 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
25 0779.60.60.60 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
26 0822.54.54.54 36,000,000 33,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
27 0784.65.65.65 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
28 0764.07.07.07 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
29 0394.76.76.76 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
30 0769.95.95.95 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
31 0767.73.73.73 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
32 0942.96.96.96 237,000,000 230,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
33 0772.58.58.58 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
34 0795.76.76.76 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
35 0706.76.76.76 75,000,000 70,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
36 0703.76.76.76 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
37 0786.50.50.50 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
38 0762.96.96.96 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
39 0783.64.64.64 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
40 0765.34.34.34 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
41 0786.03.03.03 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
42 0773.15.15.15 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
43 0393.57.57.57 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
44 07.74.76.76.76 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
45 07.69.60.60.60 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
46 0785.21.21.21 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
47 0949.76.76.76 157,000,000 150,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
48 0703.81.81.81 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
49 0798.70.70.70 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
50 0789.76.76.76 75,000,000 70,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
51 0853.37.37.37 54,000,000 50,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
52 0785.20.20.20 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
53 0778.59.59.59 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
54 0798.31.31.31 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
55 0703.87.87.87 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
56 0798.73.73.73 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
57 0335.12.12.12 54,000,000 50,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
58 0767.51.51.51 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
59 0768.76.76.76 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
60 0764.45.45.45 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
61 0947.76.76.76 147,000,000 140,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
62 0774.69.69.69 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
63 0768.32.32.32 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
64 0826.59.59.59 75,000,000 70,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
65 0764.81.81.81 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
66 0764.76.76.76 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
67 0778.09.09.09 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
68 0767.14.14.14 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
69 0799.84.84.84 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
70 0798.67.67.67 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
71 0703.80.80.80 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
72 0786.57.57.57 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
73 0704.57.57.57 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
74 0783.42.42.42 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
75 0941.76.76.76 147,000,000 140,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
76 0769.56.56.56 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
77 0704.41.41.41 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
78 0703.08.08.08 70,000,000 65,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
79 0775.70.70.70 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
80 0773.17.17.17 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
81 0773.19.19.19 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
82 0784.31.31.31 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
83 0707.64.64.64 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
84 0794.73.73.73 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
85 0798.82.82.82 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
86 0784.60.60.60 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
87 0774.67.67.67 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
88 07.82.85.85.85 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
89 0793.74.74.74 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
90 0703.16.16.16 96,000,000 90,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
91 0765.16.16.16 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
92 0764.42.42.42 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
93 0971.14.14.14 70,000,000 65,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
94 0778.94.94.94 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
95 0708.75.75.75 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
96 0798.27.27.27 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
97 0764.58.58.58 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
98 0765.17.17.17 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
99 0797.70.70.70 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
100 0797.08.08.08 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay

 1. Sim taxi 2 là sim như thế nào?

   Sim taxi 2 là những sim điện thoại có sự xuất hiện các cặp số dạng AB.AB.AB ở cuối số sim. Ví dụ: 09*82.82.82, 08*68.68.68, ...

   Dòng sim taxi 2 này được coi là dòng sim số đẹp và hiếm có mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị cao cho người dùng. Tuy nhiên thì nó có giá thành rẻ hơn so với những dòng sim số đẹp khác như: sim lục quýsim ngũ quý nên được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn.

   Thông thường, những chiếc sim số đẹp taxi 2 sắp xếp theo số tiến lên như: 68.68.68 sẽ được ưa chuộng hơn so với dạng số lùi như: 65.65.65. Bởi người ta quan niệm các số tiến sẽ mang tới cho người dùng nhiều thuận lợi thể hiện cho sự thăng tiến và phát triển hơn trong cuộc sống.

Đọc hết bài: Ý nghĩa sim taxi 2 - Dòng sim số đẹp có sức hút

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0962291291