Sim tiến đôi

Sim Tiến đôi, Có hàng vạn sim Sim Tiến đôi để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simv120.com
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0869 288 586 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
2 0986 186 979 14,000,000 12,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
3 096 1968 788 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
4 0869 776676 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
5 0868 636 070 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
6 0867751626 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
7 086 676 8081 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
8 0964 18 2021 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
9 0965 83 2021 5,400,000 4,900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
10 0968 95 2021 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
11 097 13 9 2021 5,100,000 4,600,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
12 0976 60 2021 4,400,000 3,900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
13 0963 97 2021 4,600,000 4,100,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
14 0967 78 2021 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
15 0965 23 2021 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
16 0965 70 2021 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
17 096 27 3 2021 4,700,000 4,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
18 0963 46 2021 4,400,000 3,900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
19 0963 35 2021 4,400,000 3,900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
20 0867.03.6869 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
21 0867.16.68.69 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
22 0975.10.9293 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
23 0869.988.182 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
24 0862.188.182 700,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
25 0862.616.676 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
26 0965.03.97.98 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
27 0866.89.90.91 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
28 0862.39.40.41 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
29 0862.992.838 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
30 09.63.64.52.53 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
31 0973.62.9596 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
32 0362.19.20.21 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
33 0356.11.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
34 08.62.63.04.05 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
35 09.6263.4041 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
36 0364.59.60.61 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
37 0362.39.40.41 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
38 0865.82.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
39 0862.89.79.89 3,400,000 2,900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
40 0386.69.70.71 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
41 0395.79.80.81 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
42 08.6282.6869 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
43 038.3388.182 700,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
44 0382.79.80.81 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
45 0862.01.6869 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
46 0963.15.8182 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
47 0383.12.6869 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
48 08.6566.3031 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
49 0399.36.6869 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
50 0969.15.9293 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
51 0971.08.8595 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
52 0862.13.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
53 0966.55.71.81 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
54 0961.346.364 700,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
55 09.8485.4041 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
56 0862.77.6869 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
57 0965.22.1718 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
58 0962.677.383 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
59 0962.012.838 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
60 0967.437.374 700,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
61 0981.104.041 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
62 0968.868.191 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
63 0343.89.90.91 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
64 0978.33.2728 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
65 0964.52.8898 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
66 0973.51.8283 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
67 08.6768.3031 600,000 500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
68 0867.66.2829 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
69 0965.04.8898 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
70 0975.20.8696 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
71 03.8788.7677 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
72 0386.89.90.91 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
73 0973.168.191 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
74 0974.33.8292 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
75 0963.588.393 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
76 0969.341314 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
77 0963.014.041 700,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
78 0965.761.617 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
79 0969.36.57.58 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
80 0984.33.9697 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
81 0965.31.8182 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
82 0395.88.2021 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
83 0965.168.292 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
84 0981.32.8393 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
85 0963.675657 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
86 0965.357.383 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
87 0967.03.2838 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
88 0962.45.3738 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
89 097.323.82.92 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
90 0961.782728 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
91 097.369.83.93 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
92 0966.58.9293 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
93 0979.52.8191 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
94 0981.05.6263 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
95 0981.92.8393 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
96 0983.09.8182 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
97 0976.03.1819 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
98 0982.232.030 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
99 0966.52.83.93 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
100 0976.01.6869 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay

     Sim tiến đôi là gì? Sim tiến đôi có ý nghĩa và đặc điểm như thế nào mà được coi là ông vua của dòng sim số tiến? Hãy cùng Sim Tiến trả lời câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé !!

     Sim tiến đôi là gì?

     Sim tiến đôi là những loại sim có 2 chữ số với độ tăng dần tương đương nhau. Ví dụ: 09x16.26.36, 09x77.78.79,... Đó là định nghĩa thông dụng nhất về sim tiến đôi. Tuy nhiên một số chuyên gia phân tích và nghiên cứu sim số đẹp thì lại dựa vào tính chất con số và ý nghĩa sử dụng của số sim trong cuộc sống để định nghĩa sim tiến đôi.

>> Mua sim tiến đôi tại Simv120.com

     Đặc điểm của sim tiến đôi là gì?

     Khác với dòng sim tiến đơn - dòng sim chỉ có 1 chữ số tăng dần như: 09x456789, 08x789,789,.... Cấu tạo đặc biệt của chiếc sim tiến đôi sẽ mang đến sự thích thú hơn cho người sử dụng vì những biến thể của nó.

     Một số người sử dụng sim số tiến cũng cho biết rằng sim tiến đôi là dòng sim số tiến mang nhiều giá trị nhất cho người sử dụng. Hơn nữa sim tiến đôi còn có một số dạng lai giữa yếu tố tiến đôi và đặc điểm cấu tạo của dạng sim đặc biệt khác.

sim tien doi

Sim tiến đôi - ý nghĩa sim tiến đôi

     Ý nghĩa của sim tiến đôi là gì?

     Cũng giống như độ tăng tiến của các con số, sim tiến đôi mang đến cho chủ sở hữu ý nghĩa lớn về sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống. Số sim không chỉ đẹp và dễ nhớ mà chúng còn mang lại nhiều may mắn, sự thành công trong các mối quan hệ xã hội của chủ sở hữu. 

     Mặt khác, sử dụng sim tiến đôi còn giúp chủ nhân sử dụng tạo ra sự chuyên nghiệp, đẳng cấp, giúp họ trở nên nổi bật hơn với những người xung quanh. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc sim tiến đôi của Simv120.com với mức giá rẻ nhất trên thị trường sim số đẹp tại việt nam.

   >> Xem thêm tin hay tại https://baosimvidan.com/ hoặc https://topsimdep.com/

Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0962291291